Back to Top

Fasciebehandling eller dyp bindevevsmassasje

Dette er en form for behandling som også er kjent under navnet rolfing eller structural intergration, etter Ida Rolf som utviklet denne medtoden over mange år. Fasciebehandlingen er senere videreutviklet av Tom Meyers under konseptet Anatomy Trains, og består nå av tre eller tolv behandlinger i en serie. Tom er en av Ida Rolf sine første elver. 

Terapi

Fasciebehandling eller bindevevsmassasje (Myofascial Release) for strukturell balanse er en sammensatt mykvevs terapi som brukes til å frigjøre fysisk begrensede muskelgrupper. Fascia er kroppens glidelag som sammenhengende omfavner all muskulatur, ledd og organer. Uten dette glidelaget hadde vi beveget oss rundt som roboter. Fasciaen gjør at vi kan bevege oss med myke bevegelser og har lenge vært en undervurdert substans i behandling. 

Forskning

I følge nyere forskning antas det at kronisk spenning og traumer forårsakes av at fascia fortykkes og glidelagene ikke lenger glir som de skal. Dette medfører kompansasjoner gjennom hele kroppens struktur. Fascia klebes sammen i områder der skade har oppstått eller ved lengre passivitet eller monotone arbeidsstillinger over tid.

 

Behandling

Ved å bruke fasciereleaseteknikker kan fortykkede eller skadde områder løses opp slik at normal funksjon gjenskapes og smerter reduseres eller forsvinner, noe som tillater deg å komme tilbake til en god funksjonell holdning og forebygger slitasje forårsaket av ugunstig kroppsholdning.